CENTRUM DZIAŁAŃ KULTUROTWÓRCZYCH

www.cdk.org.pl

Warsztaty Wokalno - Aktorskie

Już od stycznia 2017 r. ruszają pilotażowe warsztaty wokalno-aktorskie. Następnie przybiorą one charakter cykliczny, a do końca roku odbędą się ich kolejne edycje.

Stawiamy na emisję głosu, dykcję, pracę z mikrofonem i ruch sceniczny. Warsztaty zakończą się wydaniem zaświadczenia o ich zaliczeniu. Być może niejeden uczestnik w trakcie kursu odnajdzie w sobie ukryte dotąd talenty aktorskie.

Warsztaty wokalno - aktorskie:  Cykl spotkań grupowych, adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, którym nieobca jest pasja śpiewania, którzy chcą zdobyć lub pogłębić swą wiedzę na temat emisji głosu, prawidłowej wymow, pracy na scenie, którzy chcą zyskać odpowiedni warsztat, by zrealizować swe artystyczne marzenia. To zajęcia, na których uczymy się prawidłowego dysponowania oddechem, panowania nad stresem, oswajania publicznych wystąpień a także radzenia sobie z nieśmiałością. Warsztaty obejmują:

  • emisję i impostację głosu,
  • podstawy wokalno-muzyczne z elementami interpretacji utworu muzycznego,
  • dykcję, -pracę nad tekstem: wierszem, prozą,
  • podstawy prawidłowej wymowy scenicznej,
  • pracę nad prawidłowym oddechem,
  • ruch sceniczny, - podstawy tańca i choreografii
  • choreoterapii, -podstawy reżyserii teatralnej i improwizacji,
  • budowanie scen teatralnych,
  • pracę z kostiumem i rekwizytem,
  • elementy psychologii z wykorzystaniem praktyk NLP  

Całość będzie prowadzona przez Artystów Sceny.

Planowana jest rozbudowa programu kolejnych warsztatów o następne przedmioty zawodu aktora. Wszystko jednak zależy od zapotrzebowania partnerów Centrum Działań Kulturotwórczych, do których idea warsztatów jest skierowana. Nie ma absolutnie żadnych ograniczeń wiekowych, a jedynym kryterium decydującym o udziale w warsztatach, są dobre chęci.

Warsztaty kończą się pokazem artystycznym. Uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty!