CENTRUM DZIAŁAŃ KULTUROTWÓRCZYCH

www.cdk.org.pl

Ognisko muzyczne w Zemborzycach

Zajęcia odbywają co najmniej raz w tygodniu i mają charakter indywidualny. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem nauki bierze udział w darmowej lekcji, sprawdzającej predyspozycje Ucznia.

Centrum Działań Kulturotwórczych oferuję naukę gry na następujących instrumentach:

-Instrumenty klawiszowe
-Skrzypce
-Gitara akustyczna
-Gitara klasyczna
-Gitara basowa
-Perkusja
-Emisja głosu
-Śpiew solowy
-Warsztaty wokalno-aktorskie
-Zajęcia baletowe

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną Kadrę.

Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego - Zemborzyce Tereszyńskie 2.

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie (Uczeń - Nauczyciel).

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 30 PLN (120 PLN miesięcznie) przy podstawowym pakiecie zajęć (4 spotkania w miesiącu).

Semestr kończy się w czerwcu koncertem Uczniów. Centrum wydaje zaświadczenia o ukończeniu danego semestru. Rodzic w każdym momencie ma prawo kontrolować postępy Ucznia (może uczestniczyć w zajęciach).