CENTRUM DZIAŁAŃ KULTUROTWÓRCZYCH

www.cdk.org.pl

Ognisko Muzyczne w Lublinie

Zajęcia odbywają się co najmniej raz w tygodniu i mają charakter indywidualny. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem nauki bierze udział w darmowej lekcji, sprawdzającej predyspozycje Ucznia.

Centrum Działań Kulturotwórczych oferuję naukę gry na następujących instrumentach:

-Instrumenty klawiszowe
-Skrzypce
-Gitara akustyczna
-Gitara klasyczna
-Gitara basowa
-Perkusja
-Emisja głosu
-Śpiew solowy
-Warsztaty wokalno-aktorskie
-Zajęcia baletowe
-Chór

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną Kadrę.

Zajęcia odbywają się w budynku Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie, ul. Plażowa 9, 

Terminy zajęć ustalane są indywidualnie (Uczeń - Nauczyciel). 

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 45 PLN (180 PLN miesięcznie) przy podstawowym pakiecie zajęć (4 spotkania w miesiącu). 

Semestr kończy się w czerwcu koncertem Uczniów. Centrum wydaje zaświadczenia o ukończeniu danego semestru. Rodzic w każdym momencie ma prawo kontrolować postępy Ucznia (może uczestniczyć w zajęciach).

Opłata za zajęcia grupowe ustalana będzie ustalona po utworzeniu grupy.