CENTRUM DZIAŁAŃ KULTUROTWÓRCZYCH

www.cdk.org.pl

Oferta edukacyjna dla Szkół i Domów Kultury

Nasza misja.

Naszą misją jest dążenie do jak najszerszego upowszechniania kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży – prowadzimy naukę gry na instrumentach, zajęcia baletowe, taneczne, warsztaty wokalno-aktorskie oraz rytmikę.

Nasi Nauczyciele

Do współpracy – jako Nauczycieli – zaprosiliśmy wybitnych artystów instytucji kulturalnych: Teatru Muzycznego, Filharmonii Lubelskiej oraz Opery Krakowskiej w Krakowie. Są to wybitni instrumentaliści – pianiści, skrzypkowie, gitarzyści, perkusiści, wokaliści, tancerze oraz teoretycy muzyki i artyści sceny.

Fundacja „Ars Populo”

Fundacja powstała 10.04.2017. Jednym z jej celów jest wspieranie popularyzacji kultury i artystycznie uzdolnionych osób, które – z racji odległości lub braku funduszy – nie mogą pozwolić sobie na odkrycie i późniejsze doskonalenie swoich umiejętności. Więcej informacji na stronie Fundacji – www.arspopulo.pl

Zajęcia

Zajęcia prowadzimy w budynkach Szkół, Bibliotek i innych budynków użyteczności publicznej, które umożliwiają taką działalność. Szczegóły współpracy ustalamy z Dyrekcją na miejscu po wspólnym przeanalizowaniu potrzeb danej placówki oraz zweryfikowaniu możliwości lokalowych. Tego typu współpraca CDK oraz Placówki Oświatowej ułatwia Dzieciom dotarcie na zajęcia – bez konieczności pokonywania długich dystansów.
Dodatkowy atut takiego rozwiązania – Dziecko nie jest narażone na dodatkowy stres, ponieważ lekcje odbywają się w znanym mu miejscu.

Koncerty uczniów.

Nasze centrum prowadzi również aktywną działalność estradową w placówkach w których działamy. Nasi wychowankowie występują podczas uroczystości szkolnych, patriotycznych oraz okolicznościowych. Przygotowaniem takiego występu – w ramach zajęć – zajmuje się Nauczyciel prowadzący edukację danego Ucznia.

Założyciel Centrum.

Założycielem Centrum Działań Kulturotwórczych jest Tomasz Wnuk, absolwent Instytutu Artystycznego UMCS oraz kierunku Zarządzanie Kulturą UJ w Krakowie.
Więcej o naszym Założycielu na www.tomaszwnuk.pl